SLUŽBY V OBLASTI ENERGETICKÉ VÝSTAVBY

PROFI EMG s.r.o.

PROFI EMG s.r.o. má významnou pozici na trhu služeb pro elektroenergetiku v České republice. Ve svých podnikatelských aktivitách se zabývá zejména projektováním, montážemi a údržbou zařízení přenosové i distribuční soustavy, rozvodnami, vzdušnými a kabelovými vedeními bez omezení napětí. Je také spolehlivým partnerem pro realizace vyvedení výkonů výroben elektrické energie a elektroinstalací průmyslových provozů. Silnou stránkou je vysoká kvalifikace pracovníků a jejich dlouholeté zkušenosti v oboru.

www.profiemg.cz

MSEM, a.s.

Společnost MSEM je dynamická elektromontážní firma s dlouholetou tradicí. Ve svém oboru patří mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v rámci České republiky. Firma je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu rozvodných energetických zařízení.

www.msem.cz

VČE – montáže, a.s.

Společnost VČE – montáže patří mezi přední elektromontážní společnosti v ČR. Je projektantem a generálním dodavatelem elektroenergetických staveb nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, síťových telekomunikačních staveb a odborných servisních činností pro energetiku.

www.vcem.cz

MONTPROJEKT, a.s.

Společnost MONTPROJEKT je projektantem rozvodných energetických zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí (venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, distribuční trafostanice). Společnost převzala v roce 2011 projektanty ze společnosti VČE – montáže, a.s., a SEG s.r.o. Podnikání společnosti navazuje na nepřerušenou tradici projektování těchto společností.

www.montprojekt.cz

SEG s.r.o.

Společnost SEG se zabývá montážní činností v oblasti elektrických zařízení, výrobou stožárů a konstrukcí pro energetiku a projektováním elektrických zařízení. SEG realizuje komplexní dodávku a montáž v oblastech svého podnikání, jako je projektování a výstavba energetických zařízení, výroba stožárů a ocelových konstrukcí či trafoslužba.

www.seg.cz

EGEM s.r.o.

EGEM s.r.o. je přední inženýrsko-dodavatelskou společností na českém a slovenském trhu, zaměřující se na projektování, výstavbu, rekonstrukce, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů elektrické energie a to především na napěťové úrovni 22 kV, 110 kV a 400 kV. Je také významným dodavatelem kabeláže a nízkonapěťových rozvodných systémů. Pro své zákazníky zajišťuje komplexní služby od návrhu řešení, přes jejich realizaci, až po služby související s provozováním, servisem a údržbou.

www.egem.cz

ELQA, s.r.o.

ELQA, s.ro. se zabývá opravami a údržbou sítí nízkého i vysokého napětí, zemních i nadzemních přípojek NN a VN, trafostanic, včetně projektových prací a inženýrské činnost a dále budování sítí veřejného osvětlení pro obce i pro soukromé investory.

www.elqa.cz