Dopravní infrastruktura

ELTRA, s.r.o.

Společnost ELTRA, s.r.o. působí na poli realizace prací a dodávek v oblasti silnoproudé elektrotechniky. Její dominantní náplní je dodavatelská činnost na pevných trakčních zařízeních celostátních drah a silnoproudé elektrotechniky.
Během své existence společnost získala adekvátní postavení na slovenském dodavatelském trhu v oblasti elektrifikace a konstrukcí vysokého napětí.

www.eltra.biz

Elektrizace železnic Praha, a.s.

Elektrizace železnic Praha, akciová společnost, je významný tuzemský dodavatel staveb a technologických celků v oblasti dopravní infrastruktury. Zabezpečuje vývoj, projektování, výrobu a montáže staveb trakčního vedení pro železnici a městskou dopravu. Současně poskytuje komplexní dodávky elektrotechnologických celků jako jsou rozvodny nn a vn, včetně dálkového ovládání, trakční napájecí stanice, silnoproudé rozvody a osvětlení. EŽ Praha a.s. je většinovým vlastníkem společnosti Tramo Rail, a.s. (ČR).

www.elzel.cz