Skupina
EP Industries

Skupina EP INDUSTRIES patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury, automobilového průmyslu, odpadového hospodářství a strojírenství.

24,2
…miliardy Kč jsou
tržby za rok 2021

4,1
…miliardy Kč je
EBITDA za rok 2021

7081
…je celkový počet
našich zaměstnanců