Skupina
EP Industries

Skupina EP INDUSTRIES patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

23,5
…miliardy Kč jsou
tržby za rok 2019

2,9
…miliardy Kč je
EBITDA za rok 2019

7339
…je celkový počet
našich zaměstnanců