Odpadové hospodářství

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. působí na území České republiky od roku 1993. Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabývá především komunálními službami, službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem.

Mezi činnosti AVE CZ patří:

 • Sběr a likvidace komunálního odpadu a odpadu z podnikání
 • Sběr a využití tříděného odpadu
 • Recyklace
 • Sběr a likvidace nebezpečného odpadu
 • Dekontaminace areálů
 • Letní čištění a zimní údržba komunikací a dopravního značení
 • Čištění průmyslových provozů
 • Údržba městské zeleně
 • Provoz sběrných dvorů
 • Sběr objemného odpadu
 • Poradenství v oblasti odpadového hospodářství
 • Správa zařízení

AVE Holding

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady v centrální a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku a na Ukrajině.

AVE Holding je součástí skupiny EP INDUSTRIES, jedné z nejvýznamnějších průmyslových skupin v České republice. Ta zahrnuje řadu podniků, které působí mimo odpadové hospodářství v segmentu energetiky, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

www.ave.cz