Tiskové zprávy

14. 6. 2018

EP Industries kupuje společnost I&C Energo

Společnost EP Industries (EPI) požádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o souhlas se spojením soutěžitelům, kdy by EPI získala možnost výlučně kontrolovat společnost  I&C Energo. „Akvizice I&C Energo vhodně doplní stávající portfolio EP Industries. EPI bude schopná nabízet komplexnější dodávky v energetice nejen pro nevýrobní (infrastrukturní) segment, ale i výrobní,“ říká člen představenstva EP Industries Jiří Nováček. […]

More
3. 11. 2017

AVE podepsalo dohodu o rozdělení Technických služeb Slaný (TSS)

Po dlouhém období vyjednávání se podařilo 2. 11. 2017 podepsat s městem Slaný komplex smluv, kterými dochází k rozdělení aktivit TS Slaný (doposud vlastněné z 50% městem Slaný a 50% skupinou AVE CZ). AVE Kladno na základě této dohody převezme veškeré aktivity TSS v oblasti odpadového hospodářství, a následně prodá 50% podíl TSS městu Slaný, které tak bude nadále jediným vlastníkem TSS. „Podepsaná […]

More
1. 11. 2017

AVE CZ začíná s odtěžováním kalů v Ostravě

Dne 1.11.2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací na projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zahájení prací předcházelo převzetí pracoviště od státního podniku DIAMO dne 31.10.2017. „Dnes jsme seznámili všechny pracovníky s prováděcím projektem a podmínkami provozu zařízení. Dále proběhla a stále probíhají veškerá potřebná školení z hlediska BOZP a PO a předání rizik“, vysvětluje Radek Halbich, ředitel […]

More
21. 9. 2017

AVE odstraní 18.000 tun kontaminované zeminy

V areálu bývalé státní společnosti Západočeská plynárenská v Karlových Varech byla zahájena likvidace staré ekologické zátěže po výrobě svítiplynu Společnost AVE v konsorciu – s názvem Sun Tuhnice – se společnostmi Rekultivace Ústí n. L. a Vodní zdroje (Praha) zahájila dne 1.9.2017 sanaci areálu v místní časti Tuhnice, kterou nyní vlastní energetická skupina innogy (dříve RWE). Prvního kontrolního dne (20.9.2017) se zúčastnili zástupci […]

More
11. 9. 2017

11. ročník Zlatého poháru Elektrizace železnic Praha a.s.

V neděli 10. září 2017 od 14 hodin proběhlo v CONSEQ Parku v Praze – Velké Chuchli dostihové odpoledne, jehož vrcholem byl již 11. ročník Zlatého poháru Elektrizace železnic Praha a.s..  Jedná se o dostih , který je svojí délkou 4200 metrů nejdelším dostihem přes proutěné překážky* v ČR a s celkovou cenou 360 tisíc Kč je zároveň nejvíce dotovaným dostihem přes proutěné překážky […]

More
15. 6. 2017

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA – Ocenění v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 proběhlo v aule ČVUT Praha – Betlémské kapli slavnostní vyhlášení výsledků již 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Cenu SŽDC si odnesla stavba firmy Elektrizace Železnic Praha „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SPS Poříčany“ Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této […]

More
3. 4. 2017

AVE CZ by mohlo začít s odtěžováním kalů v Ostravě na konci letošního roku – úspěšně pokračuje ve vyřizování potřebných povolení

Ministerstvo životního prostředí vydalo na začátku března k dotěžení kalů z ropných lagun OSTRAMO kladné stanovisko v procesu EIA (posuzování vlivů záměru na životní prostředí). Nyní je dalším krokem získání integrovaného povolení IPPC, které posuzuje proces prevence a omezování znečištění. Moravskoslezský kraj by měl zahájení IPPC zveřejnit začátkem dubna. „Jsme rádi, že máme úspěšně za sebou první krok v legislativním […]

More
31. 3. 2017

Společnost AVE zahájí sanaci odpadů v areálu bývalého ACHP v Lhenici

Bývalý agrochemický podnik v Lhenicích na Prachaticku se po více než dvaceti letech zbaví nebezpečných odpadů. Odstranění pevných a kapalných látek z areálu zajistí společnost AVE CZ, která zakázku vysoutěžila na konci loňského roku ve výběrovém řízení. V první etapě sanace, která začne 30. března a potrvá šest měsíců, plánuje AVE CZ odstranit přes 750 tun odpadu. Úvodní etapa sanace je […]

More
11. 12. 2016

AVE CZ je šestnáctou nejlepší firmou v České republice

V listopadu proběhlo v Nové galerii v Praze vyhlášení a ocenění nejlepších českých firem v rámci akce „Českých 100 Nejlepších“. AVE se z 28. příčky v roce 2012 postupně „vyšplhala“ až na 16. pozici. Cílem soutěže nezávislé organizace Comenius je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat a zviditelnit firmy, které dosahují  vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Společnosti jsou pak slavnostním způsobem oceněny. Firmy vybírají odborníci […]

More
8. 11. 2016

AVE CZ se stala vlastníkem skupiny ODAS

Dne 3.11.2016 společnost AVE CZ úspěšně dokončila akvizici dvou společností ODAS na Vysočině. Společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o. se zabývá službami odpadového hospodářství jak pro občany, tak pro živnostenské a průmyslové zákazníky. Ve svém areálu ve Žďáru nad Sázavou mj. provozuje třídící linku na papír a plasty. Své služby poskytuje 130 000 občanům a řadě průmyslových zákazníků. Druhou společností je […]

More