Tiskové zprávy

19. 11. 2018

EP Industries očekává změnu akcionářské struktury

Holdingová společnost EP Industries (EPI), sdružující firmy podnikající v segmentech energetického strojírenství, odpadového hospodářství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu, potvrzuje už publikované mediální informace o chystané změně své akcionářské struktury. Současní a budoucí vlastníci EPI uzavřeli sérii transakcí, v jejichž důsledku bude akcionářská struktura společnosti následující: EPI Holding a.s. s podílem 48%. EPI Holding vlastní Daniel Křetínský (77,5%) a Klára Cetlová (22,5%) […]

More
14. 6. 2018

EP Industries kupuje společnost I&C Energo

Společnost EP Industries (EPI) požádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o souhlas se spojením soutěžitelům, kdy by EPI získala možnost výlučně kontrolovat společnost  I&C Energo. „Akvizice I&C Energo vhodně doplní stávající portfolio EP Industries. EPI bude schopná nabízet komplexnější dodávky v energetice nejen pro nevýrobní (infrastrukturní) segment, ale i výrobní,“ říká člen představenstva EP Industries Jiří Nováček. […]

More
3. 11. 2017

AVE podepsalo dohodu o rozdělení Technických služeb Slaný (TSS)

Po dlouhém období vyjednávání se podařilo 2. 11. 2017 podepsat s městem Slaný komplex smluv, kterými dochází k rozdělení aktivit TS Slaný (doposud vlastněné z 50% městem Slaný a 50% skupinou AVE CZ). AVE Kladno na základě této dohody převezme veškeré aktivity TSS v oblasti odpadového hospodářství, a následně prodá 50% podíl TSS městu Slaný, které tak bude nadále jediným vlastníkem TSS. „Podepsaná […]

More
1. 11. 2017

AVE CZ začíná s odtěžováním kalů v Ostravě

Dne 1.11.2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací na projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zahájení prací předcházelo převzetí pracoviště od státního podniku DIAMO dne 31.10.2017. „Dnes jsme seznámili všechny pracovníky s prováděcím projektem a podmínkami provozu zařízení. Dále proběhla a stále probíhají veškerá potřebná školení z hlediska BOZP a PO a předání rizik“, vysvětluje Radek Halbich, ředitel […]

More
21. 9. 2017

AVE odstraní 18.000 tun kontaminované zeminy

V areálu bývalé státní společnosti Západočeská plynárenská v Karlových Varech byla zahájena likvidace staré ekologické zátěže po výrobě svítiplynu Společnost AVE v konsorciu – s názvem Sun Tuhnice – se společnostmi Rekultivace Ústí n. L. a Vodní zdroje (Praha) zahájila dne 1.9.2017 sanaci areálu v místní časti Tuhnice, kterou nyní vlastní energetická skupina innogy (dříve RWE). Prvního kontrolního dne (20.9.2017) se zúčastnili zástupci […]

More
11. 9. 2017

11. ročník Zlatého poháru Elektrizace železnic Praha a.s.

V neděli 10. září 2017 od 14 hodin proběhlo v CONSEQ Parku v Praze – Velké Chuchli dostihové odpoledne, jehož vrcholem byl již 11. ročník Zlatého poháru Elektrizace železnic Praha a.s..  Jedná se o dostih , který je svojí délkou 4200 metrů nejdelším dostihem přes proutěné překážky* v ČR a s celkovou cenou 360 tisíc Kč je zároveň nejvíce dotovaným dostihem přes proutěné překážky […]

More
15. 6. 2017

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA – Ocenění v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 proběhlo v aule ČVUT Praha – Betlémské kapli slavnostní vyhlášení výsledků již 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku. Cenu SŽDC si odnesla stavba firmy Elektrizace Železnic Praha „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SPS Poříčany“ Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této […]

More
3. 4. 2017

AVE CZ by mohlo začít s odtěžováním kalů v Ostravě na konci letošního roku – úspěšně pokračuje ve vyřizování potřebných povolení

Ministerstvo životního prostředí vydalo na začátku března k dotěžení kalů z ropných lagun OSTRAMO kladné stanovisko v procesu EIA (posuzování vlivů záměru na životní prostředí). Nyní je dalším krokem získání integrovaného povolení IPPC, které posuzuje proces prevence a omezování znečištění. Moravskoslezský kraj by měl zahájení IPPC zveřejnit začátkem dubna. „Jsme rádi, že máme úspěšně za sebou první krok v legislativním […]

More
31. 3. 2017

Společnost AVE zahájí sanaci odpadů v areálu bývalého ACHP v Lhenici

Bývalý agrochemický podnik v Lhenicích na Prachaticku se po více než dvaceti letech zbaví nebezpečných odpadů. Odstranění pevných a kapalných látek z areálu zajistí společnost AVE CZ, která zakázku vysoutěžila na konci loňského roku ve výběrovém řízení. V první etapě sanace, která začne 30. března a potrvá šest měsíců, plánuje AVE CZ odstranit přes 750 tun odpadu. Úvodní etapa sanace je […]

More
11. 12. 2016

AVE CZ je šestnáctou nejlepší firmou v České republice

V listopadu proběhlo v Nové galerii v Praze vyhlášení a ocenění nejlepších českých firem v rámci akce „Českých 100 Nejlepších“. AVE se z 28. příčky v roce 2012 postupně „vyšplhala“ až na 16. pozici. Cílem soutěže nezávislé organizace Comenius je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat a zviditelnit firmy, které dosahují  vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Společnosti jsou pak slavnostním způsobem oceněny. Firmy vybírají odborníci […]

More
8. 11. 2016

AVE CZ se stala vlastníkem skupiny ODAS

Dne 3.11.2016 společnost AVE CZ úspěšně dokončila akvizici dvou společností ODAS na Vysočině. Společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o. se zabývá službami odpadového hospodářství jak pro občany, tak pro živnostenské a průmyslové zákazníky. Ve svém areálu ve Žďáru nad Sázavou mj. provozuje třídící linku na papír a plasty. Své služby poskytuje 130 000 občanům a řadě průmyslových zákazníků. Druhou společností je […]

More
25. 10. 2016

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

Vytváření pozitivního vztahu k technickým oborům od nejužšího věku by mělo být klíčovou součástí našeho vzdělávacího systému. I proto se společnost AVE CZ stala partnerem projektu Malá technická univerzita, konkrétně části Malý zpracovatel odpadů. Cílem projektu Malá technická univerzita je prostřednictvím přirozené hravosti a touhy po poznání vzbudit v dětech i pedagogických pracovníků zájem o technické obory. V části Malý zpracovatel odpadů děti […]

More
30. 4. 2016

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA – Ukončení stavby Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

V pátek 22.dubna byla slavnostně ukončena stavba elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby byla elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je zajištěno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku a z nově vybudobané trakční měnírny v katastru […]

More
15. 4. 2016

AVE CZ investovalo do moderních ekologických vozů

V břeclavských ulicích bude čisto a klidněji: Tišší auta šetrnější k životnímu prostředí vyrazí už v nejbližších dnech do břeclavských ulic. Novou flotilu ke svozu odpadů pořídila společnost AVE, která do jejich provozu investuje skoro 16 milionů korun. Moderní vozy pro svoz komunálního odpadu vybavené mimo jiné i palubními počítači a klimatizací budou zajíždět i do obcí Lanžhot a Hrušky. „Všechna vozidla […]

More
15. 1. 2016

AVE CZ odstraní kaly z ropných lagun v Ostravě

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů. Na samotné odtěžení kalů z lagun má pak společnost AVE CZ lhůtu do 3 let od podpisu smlouvy […]

More
27. 9. 2015

SES ENERGY – Montážní práce v Nizozemsku

SES ENERGY, a.s. podepsala smlouvu s firmou I&E Services s.r.o. na montážní práce spojené s odstávkou kotlů na spalování odpadu v Attero BV Moerdijk v Nizozemsku. Oprava zařízení se realizuje v termínech od 07.09.2015 do 02.10.2015.

More
25. 9. 2015

SES ENERGY – Tp.Žilina Denox kotlů K2 a K5

Na přelomu srpna a září 2015 pracovníci SES ENERGY, a.s. pod vedením Ing. Milana Šebu ukončili mechanickou montáž projektu Tp.Žilina NOx kotlů K2 a K5. V současnosti probíhají na projektu práce vyplývající ze seznamu vad a nedodělků s cílem, aby smluvní partner SES, a.s. Tlmače mohl k 31.10.2015 předat zařízení do trvalého provozu zákazníkovi Žilinské teplárenské a.s.

More
24. 9. 2015

SES ENERGY – Generální oprava K2 v SÚ Vřesová

SES ENERGY, a.s. úspěšně ukončila pod vedením Josefa Stolárika v srpnu 2015 generální opravu kotle K2 v teplárnách Sokolovské uhelné a.s. ve Vřesové. Zároveň byla podepsána smlouva na výrobu a výměnu recirkulačního potrubí kotle K3, čímž se potvrdilo další působení SES ENERGY, a.s. v této lokalitě a vytvořily se podmínky pro realizaci generální opravy kotle K3 v roce 2015.

More
10. 6. 2015

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA Zahájila elektrizaci trati Šumperk – Kouty nad Desnou

Ve čtvrtek 18. června 2015 byla slavnostně zahájena realizace projektu Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby je elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové  délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je projektováno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku a z nové trakční měnírny […]

More
29. 4. 2015

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA Dokončila rekonstrukci železničního uzlu Břeclav

Modernizace železničního uzlu Břeclav je hotová. 28. dubna 2015 byla slavnostně ukončena druhá etapa její celkové rekonstrukce. Stavební práce se odehrávaly více než dva roky ve střední části stanice, která byla úzkým hrdlem celého uzlu. Díky kompletní změně konfigurace kolejiště zde vlaky mohou nyní projíždět stejně rychle jako na již dokončených navazujících úsecích. V závěru roku 2012 […]

More
3. 3. 2015

SOR úspěšně ukončil druhou etapu projektu v rámci programu Podnikání a Inovace

Společnost SOR Libchavy spol. s r.o. v roce 2014 dokončila řadu investic financovaných s podporou operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Cílem víceletého projektu s názvem „Systémová inovace konstrukce karosérií vozidel pro hromadnou přepravu osob a inovace procesu jejich výroby“ bylo vytvoření podmínek pro zavedení sériové výroby inovovaných karoserií vozidel SOR a splnění zpřísněných bezpečnostních a pevnostních předpisů pro vozidla pro hromadnou dopravu osob […]

More
3. 2. 2015

AVE CZ bude pokračovat v zajišťování svozu odpadu pro Prahu

Od 01.02.2015 bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. i nadále zajišťovat svoz odpadu pro 7 městských částí. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb mezi hlavním městem Praha a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude AVE CZ od 01.02.2015 zajišťovat svoz komunálního odpadu v městských částech Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha […]

More
11. 1. 2013

SOR oceněn v soutěži ČEEP

Dne 20.11.2012 obdržela společnost SOR Libchavy spol.s r.o. ocenění v 10. ročníku soutěže Česká energetická a ekologická stavba, projekt a inovace 2011.

More
1. 9. 2012

SERW zahájil projekt OPPI

Společnost SERW, spol. s r. o., realizuje infrastrukturní projekt „Inovace výrobního procesu společnosti SERW“ spolufinancovaný z prostředků Evropské unie a to v rámci operačního programu „Podnikání a inovace“ a programu „Inovace – inovační projekty“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

More
1. 6. 2012

První brněnská strojírna oceněna za stabilitu

V rámci 18. ročníku žebříčku CZECH TOP 100 získala První brněnská strojírna, a.s. v kategorii ČEKIA Stability Award, která hodnotí stabilitu společností, nejvyšší hodnocení „AAA (Excelentní)“ a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.

More