Dodávky elektrárenských zařízení a služeb

SES ENERGY, a.s.

Společnost SES ENERGY je významným pokračovatelem již téměř padesátileté tradice komplexních dodávek montážních prací a služeb při výstavbě, rekonstrukcích, modernizacích a opravách kotlů pro elektrárny, teplárny či spalovny. Společnost se věnuje montážím v energetickém sektoru, zajišťuje montáže pro různá odvětví průmyslu, ale také demontáže, technický dozor a šéfmontáže v oblasti energetiky.

www.sesenergy.sk

ENERGETICKÉ OPRAVNY, a.s.

Společnost Energetické opravny, a.s. nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v energetice a v ostatních průmyslových odvětvích. Svojí širokou nabídkou činností pokrývá celou oblast provozu kotelen, odsíření, strojoven, zauhlování, systému vodního a tepelného hospodářství. Společnost disponuje dostatečným technickým, kapacitním a personálním zázemím potřebným k vysoce kvalitnímu provedení nabízených činností.

www.eopru.cz

Fintherm a.s.

Fintherm a.s. je největším výrobcem a dodavatelem předizolovaných potrubních systémů v České republice a současně je významným dodavatelem pro řadu zahraničních trhů.

www.fintherm.cz