Skupina
EP Industries

Skupina EP INDUSTRIES patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

10,5
…miliardy Kč jsou
tržby za rok 2014

1,5
…miliardy Kč je
EBITDA za rok 2014

3000
…je celkový počet
našich zaměstnanců