Energetické strojírenství

PROFI EMG s.r.o.

PROFI EMG s.r.o. má významnou pozici na trhu služeb pro elektroenergetiku v České republice. Ve svých podnikatelských aktivitách se zabývá zejména projektováním, montážemi a údržbou zařízení přenosové i distribuční soustavy, rozvodnami, vzdušnými a kabelovými vedeními bez omezení napětí. Je také spolehlivým partnerem pro realizace vyvedení výkonů výroben elektrické energie a elektroinstalací průmyslových provozů. Silnou stránkou je vysoká kvalifikace pracovníků a jejich dlouholeté zkušenosti v oboru.

www.profiemg.cz

SEG s.r.o.

Společnost SEG se zabývá montážní činností v oblasti elektrických zařízení, výrobou stožárů a konstrukcí pro energetiku a projektováním elektrických zařízení. SEG realizuje komplexní dodávku a montáž v oblastech svého podnikání, jako je projektování a výstavba energetických zařízení, výroba stožárů a ocelových konstrukcí či trafoslužba.

www.seg.cz

MSEM, a.s.

Společnost MSEM je dynamická elektromontážní firma s dlouholetou tradicí. Ve svém oboru patří mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v rámci České republiky. Firma je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu rozvodných energetických zařízení.

www.msem.cz

VČE – montáže, a.s.

Společnost VČE – montáže patří mezi přední elektromontážní společnosti v ČR. Je projektantem a generálním dodavatelem elektroenergetických staveb nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, síťových telekomunikačních staveb a odborných servisních činností pro energetiku.

www.vcem.cz

MONTPROJEKT, a.s.

Společnost MONTPROJEKT je projektantem rozvodných energetických zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí (venkovní vedení, kabelová vedení, veřejné osvětlení, distribuční trafostanice). Společnost převzala v roce 2011 projektanty ze společnosti VČE – montáže, a.s., a SEG s.r.o. Podnikání společnosti navazuje na nepřerušenou tradici projektování těchto společností.

www.montprojekt.cz

SES ENERGY, a.s.

Společnost SES ENERGY je významným pokračovatelem již téměř padesátileté tradice komplexních dodávek montážních prací a služeb při výstavbě, rekonstrukcích, modernizacích a opravách kotlů pro elektrárny, teplárny či spalovny. Společnost se věnuje montážím v energetickém sektoru, zajišťuje montáže pro různá odvětví průmyslu, ale také demontáže, technický dozor a šéfmontáže v oblasti energetiky.

www.sesenergy.sk

ENERGETICKÉ OPRAVNY, a.s.

Společnost Energetické opravny, a.s. nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v energetice a v ostatních průmyslových odvětvích. Svojí širokou nabídkou činností pokrývá celou oblast provozu kotelen, odsíření, strojoven, zauhlování, systému vodního a tepelného hospodářství. Společnost disponuje dostatečným technickým, kapacitním a personálním zázemím potřebným k vysoce kvalitnímu provedení nabízených činností.

http://www.eopru.cz/cz/

SES a.s. (Slovenské energetické strojárne)

Dodavatel kotlů pro elektrárny, teplárny a spalovny, se schopností zabezpečit komplexní dodávku na klíč (inženýring, nákup, montáž, uvedení do provozu, servis).

www.ses.sk

I&C Energo a.s.

Společnost I&C Energo patří mezi nejvýznamnější dodavatele systémů kontroly řízení a elektro dodávek pro elektrárny, včetně servisu a údržby, a dále je dodavatelem průmyslových informačních systémů, dodavatelem optimalizací elektrických výroben a strojních činností. Pro své zákazníky v České republice i na zahraničních trzích zabezpečuje profesionální dodávky od fáze vypracování projektové dokumentace, tvorby software, přes vlastní dodávku, montáž a uvedení do provozu, až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu. I&C Energo je dlouhodobý, tradiční dodavatel v oblasti jaderné energetiky.

www.ic-energo.eu

EGEM s.r.o.

EGEM s.r.o. je přední inženýrsko-dodavatelskou společností na českém a slovenském trhu, zaměřující se na projektování, výstavbu, rekonstrukce, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů elektrické energie a to především na napěťové úrovni 22 kV, 110 kV a 400 kV. Je také významným dodavatelem kabeláže a nízkonapěťových rozvodných systémů. Pro své zákazníky zajišťuje komplexní služby od návrhu řešení, přes jejich realizaci, až po služby související s provozováním, servisem a údržbou.

www.egem.cz

Fintherm a.s.

Fintherm a.s. je největším výrobcem a dodavatelem předizolovaných potrubních systémů v České republice a současně je významným dodavatelem pro řadu zahraničních trhů.

www.fintherm.cz

 

ELQA, s.r.o.

ELQA, s.ro. se zabývá opravami a údržbou sítí nízkého i vysokého napětí, zemních i nadzemních přípojek NN a VN, trafostanic, včetně projektových prací a inženýrské činnost a dále budování sítí veřejného osvětlení pro obce i pro soukromé investory.

www.elqa.cz