Společnost AVE zahájí sanaci odpadů v areálu bývalého ACHP v Lhenici

31. 3. 2017

Bývalý agrochemický podnik v Lhenicích na Prachaticku se po více než dvaceti letech zbaví nebezpečných odpadů. Odstranění pevných a kapalných látek z areálu zajistí společnost AVE CZ, která zakázku vysoutěžila na konci loňského roku ve výběrovém řízení. V první etapě sanace, která začne 30. března a potrvá šest měsíců, plánuje AVE CZ odstranit přes 750 tun odpadu.

Úvodní etapa sanace je zaměřená na odstranění odpadů obsahujících vysoce nebezpečné látky PCB a celé škály chemikálií, jejichž součástí jsou výbušné a žíravé látky. Pracovníci AVE CZ podle předběžných odhadů odstraní v této fázi 751 tun odpadů s PCB a 1,3 tun látek s podílem dalších nebezpečných látek. Projekt na odstranění odpadů z areálu bývalého ACHP v Lhenicích odsouhlasilo ministerstvo životního prostředí.

„V první etapě sanace se budeme soustředit na odpady obsahující nebezpečné látky, především PCB. Je proto důležité nejprve odstranit všechny odpady, které mohou ohrozit zdraví lidí. Tyto látky se v minulosti využívaly například při výrobě olejů, kondenzátorů a ředidel, jejichž pozůstatky v areálu stále jsou. A není jich málo,“ říká Radek Halbich, ředitel oddělení sanací AVE CZ.

Všechny oleje a větší části kondenzátorů, které obsahují nebezpečné látky PCB, se budou termicky odstraňovat ve spalovně průmyslových odpadů. Zbylou část kondenzátorů demontuje oprávněná firma v Táboře. Projekt kromě samotné sanace řeší mj. také monitoring a způsob dokumentace stavu lokality po ukončení akce.

Za šestiměsíční odstraňování odpadů zaplatí vedení Lhenice necelých dvacet milionů korun (bez DPH). Městys získal peníze prostřednictvím dotace na likvidace ekologické zátěže od Státního fondu životního prostředí. Společnost AVE následně vyhrála soutěž na základě nejnižší cenové nabídky. „Zakázku na odstranění nebezpečných odpadů jsme získali ve výběrovém řízení na konci roku 2016. Při samotné práci budeme dbát především na bezpečnost našich pracovníků a obyvatel Lhenic,“ dodává Halbich.