SOR úspěšně ukončil druhou etapu projektu v rámci programu Podnikání a Inovace

3. 3. 2015

Společnost SOR Libchavy spol. s r.o. v roce 2014 dokončila řadu investic financovaných s podporou operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Cílem víceletého projektu s názvem „Systémová inovace konstrukce karosérií vozidel pro hromadnou přepravu osob a inovace procesu jejich výroby“ bylo vytvoření podmínek pro zavedení sériové výroby inovovaných karoserií vozidel SOR a splnění zpřísněných bezpečnostních a pevnostních předpisů pro vozidla pro hromadnou dopravu osob při zachování jejich nízké hmotnosti.

V rámci dvouetapového projektu byly pořízeny a úspěšně uvedeny do užívání tato zařízení:

  • Pracoviště pro odstraňování otřepů a okují na kovových dílcích
  • Systém pro správu a řízení výrobní a konstrukční dokumentace
  • 3D měřicí rameno
  • CNC soustruh
  • CNC nesting
  • Laserové řezací zařízení
  • CNC horizontální obráběcí centrum
  • CNC poloautomatické pracoviště lepení dílců
  • Pracoviště lepení

Doplněním výrobní linie o uvedené nové a dokonalejší technologie došlo k vytvoření podmínek pro další zproduktivnění a zpřesnění výroby a zvýšení výrobní kapacity linie, kterým je podmíněno věcné a kapacitní zvládnutí nabíhající výroby inovovaných vozidel.