SES ENERGY – Generální oprava K2 v SÚ Vřesová

24. 9. 2015

SES ENERGY, a.s. úspěšně ukončila pod vedením Josefa Stolárika v srpnu 2015 generální opravu kotle K2 v teplárnách Sokolovské uhelné a.s. ve Vřesové.

Zároveň byla podepsána smlouva na výrobu a výměnu recirkulačního potrubí kotle K3, čímž se potvrdilo další působení SES ENERGY, a.s. v této lokalitě a vytvořily se podmínky pro realizaci generální opravy kotle K3 v roce 2015.