SERW zahájil projekt OPPI

1. 9. 2012

Cílem projektu je zavést inovace do výroby a tím zefektivnit výrobu a poskytování služeb společnosti SERW. Inovace se bude týkat celého výrobního cyklu a zasáhne tři základní výrobní provozy (oddělení konstrukce, galvanovna a zkušebna). Inovace oddělení konstrukce se bude zabývat přenosem nejnovějších plánovacích a modelovacích technologií v oblasti VN a VVN odpojovačů a uzemňovačů a jejich příslušenství. V oblasti výroby dojde k přenosu technologií v galvanovně, kde stávající technologická linka bude nahrazena novou, která bude mít inovované parametry. Kromě efektivnější výroby, se tím zlepší hygiena práce a vliv výroby na životní prostředí.   Ve třetím kroku dojde k přenosu technologií ve zkušebně, která představuje diagnostické centrum produktů na výstupu. Zkušebna zajišťuje kontrolu a testování technických a kvalitativních norem, tzn. kontrolu jakosti na výstupu a také shodu s normami EU. Během realizace projektu dojde také k zavedení inovovaných produktů: „Jednopólový venkovní horizontální odpojovač 3SHJU- 4231″ a „Jednopólový venkovní horizontální odpojovač 3SHJU- 4240″ do výroby. Projekt by měl probíhat od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2013.