ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA – Ukončení stavby Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

30. 4. 2016

V pátek 22.dubna byla slavnostně ukončena stavba elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby byla elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je zajištěno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku a z nově vybudobané trakční měnírny v katastru obce Loučná nad Desnou část Filipová.

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce částí železničního spodku a svršku včetně odvodnění a regenerace 13 ks výhybek včetně jejich elektrického ohřevu. Nová konfigurace kolejí se zřízením ostrovních nástupišť v žst. Petrov nad Desnou, v dopravně Kouty nad Desnou a Loučná nad Desnou nyní umožňuje cestujícím bezbariérový přístup. Ve zdvoukolejněné dopravně Loučné nad Desnou od 16.11.2015  křižují vlaky a dopravna je tak připravena k zavedení plánovaného krátkodobého dopravního taktu. Ve všech zastávkách jsou v rámci stavby rekonstruována nástupiště na bezbariérová a prodloužena na potřebnou délku 90 m. Nástupiště jsou vybaveny novým LED osvětlením a moderními přístřešky pro cestující. V rámci stavby byly také rekonstruovány veškeré železniční mosty, u dvou je provedena kompletně nová nosná konstrukce.   V celém úseku elektrizace je provedena nová drážní kabelizace zabezpečovacího ,  sdělovacího zařízení, včetně zabezpečení přejezdů a nově je zřízen systém TRS. V dopravnách a v žst. Petrov nad Desnou je nainstalován kamerový systém a informační zařízení pro cestující. Financování stavby bylo zajištěno investorem Svazkem obcí údolí Desné z Operačního programu doprava a je kryto příspěvkem z Fondu soudržnosti v maximální výši 351 723 017 Kč.

Investor: Svazek obcí údolí Desné
Zhotovitel: „EŽ a EUROVIA – železnice Desná“
Elektrizace železnic, a.s.
EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby
Termín výstavby: 05-11/2015, Cena stavby dle SoD : 419 332 074 Kč