Elektrizace železnic Praha rekonstruuje trakční vedení v Estonsku

1. 2. 2012

V listopadu 2011 byly zahájeny první výkopové práce; v současné době je stavba v plné realizaci. Dne 29. 1. 2012 byl uveden do provozu první dokončený úsek Klooga – Klooga-Rand. Pro obtížné podmínky zakládání v tekutých píscích byla stavba základů a stožárů o měsíc opožděna, trakční vedení je však namontováno podle plánu – během tří pětihodinových výluk a devíti dní nepřetržité výluky.

Účelem rekonstrukce je náhrada nejstarších a nejopotřebovanějších úseků TV. Celková délka rekonstruované trati je 65 km (47 % estonské elektrifikované sítě), z čehož je 20 km dvojkolejných. Během stavby bude usazeno cca 1 600 prefabrikovaných základů a kotevních bloků, postaveno cca 1 200 stožárů DSE, 60 stožárů BP a 40 stožárů TBS. I přes počáteční nedůvěru investora ve spolehlivost stejnosměrného trakčního vedení s jediným trolejovým drátem byla odsouhlasena standardní sestava J (150 mm2 Cu / 15 kN + 120 mm2 Cu / 15 kN), podle energetických výpočtů případně doplněná o jedno nebo dvě zesilovací lana 120 mm2 Cu. Zvláštností estonských železnic je vedení třífázových 10 kV linek pro napájení veškerých drážních odběrů na stožárech trakčního vedení. Bude tedy nutno dodat a nainstalovat přes 800 konzol s VN izolátory. Dále budou na nové trakční stožáry převěšeny kabely nebo i holé vodiče linek 220/380 V pro napájení zabezpečovacích zařízení a osvětlení (cca 200 konzol), sdělovací kabely metalické i optické (cca 1 000 konzol) a v neposlední řadě osvětlovací tělesa (cca 50 ks). Součástí dodávky je i zhotovení projektové dokumentace stavby.

Tato stavba je pro firmu Elektrizace železnic Praha velkou výzvou, slibující další zakázky nejen v Estonsku, ale i v pobaltském regionu.