AVE podepsalo dohodu o rozdělení Technických služeb Slaný (TSS)

3. 11. 2017

Po dlouhém období vyjednávání se podařilo 2. 11. 2017 podepsat s městem Slaný komplex smluv, kterými dochází k rozdělení aktivit TS Slaný (doposud vlastněné z 50% městem Slaný a 50% skupinou AVE CZ).

AVE Kladno na základě této dohody převezme veškeré aktivity TSS v oblasti odpadového hospodářství, a následně prodá 50% podíl TSS městu Slaný, které tak bude nadále jediným vlastníkem TSS. „Podepsaná dohoda umožní realizovat veškeré zamýšlené kroky při optimalizaci svozu odpadu a jeho propojení s dosavadními aktivitami AVE Kladno, od čehož si slibujeme zvýšení efektivity poskytovaných služeb,“ vysvětluje význam uzavření smlouvy pro společnost Jiří Šmíd, finanční ředitel AVE CZ. Město Slaný naproti tomu získá 100% kontrolu nad TSS, což mu umožní zadávat napřímo zakázky v oblasti údržby a úklidu města i v dalších oblastech.

Podepsané dohody by měly nabýt účinnosti 1. 12. 2017, k tomuto dni tak TS Slaný přestanou být součástí skupiny AVE CZ, naopak AVE Kladno se rozroste o obsluhu zákazníků ve Slaném a jeho okolí.