AVE CZ začíná s odtěžováním kalů v Ostravě

1. 11. 2017

Dne 1.11.2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací na projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zahájení prací předcházelo převzetí pracoviště od státního podniku DIAMO dne 31.10.2017.

„Dnes jsme seznámili všechny pracovníky s prováděcím projektem a podmínkami provozu zařízení. Dále proběhla a stále probíhají veškerá potřebná školení z hlediska BOZP a PO a předání rizik“, vysvětluje Radek Halbich, ředitel oddělení sanací AVE CZ. Schválení prováděcího dokumentu bylo posledním bodem schvalovacího procesu. „Proto dnes můžeme oficiálně zahájit práce na stanovišti dle Směrnice FNM ČR a MŽP,“ doplňuje Halbich. Prováděcí projekt obsahuje všechny podmínky stanovené v procesu EIA a IPPC.

—————————————————–

Výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun OSTRAMO v Ostravě vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství na konci roku 2015 s nabídkovou cenou 429 milionů korun. Na základě smlouvy uzavřené se státním podnikem DIAMO by společnost AVE CZ měla z ropných lagun OSTRAMO odtěžit a vymístit přes 91 tisíc tun kalů.