AVE CZ se stala vlastníkem skupiny ODAS

8. 11. 2016

Dne 3.11.2016 společnost AVE CZ úspěšně dokončila akvizici dvou společností ODAS na Vysočině.

Společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o. se zabývá službami odpadového hospodářství jak pro občany, tak pro živnostenské a průmyslové zákazníky. Ve svém areálu ve Žďáru nad Sázavou mj. provozuje třídící linku na papír a plasty. Své služby poskytuje 130 000 občanům a řadě průmyslových zákazníků. Druhou společností je ODAS ODPADY s.r.o., která ve stejném areálu provozuje například bioplynovou stanici či chráněnou dílnu na recyklaci elektroodpadu.

Společnosti mají dohromady přes 130 zaměstnanců a roční obrat činí 130 mil. Kč. Služby těchto společností strategicky doplňují portfolio služeb AVE v regionu Vysočiny.

Jednateli obou společností ODAS byli nově jmenováni:

Marcel Benda, regionální ředitel AVE CZ pro Jižní Moravu
Ladislav Vávra, poradce pro ekologii na provozovně Čáslav společnosti AVE CZ
David Odvárka, dosavadní jednatel společností ODAS

„Pánům přeji hlavně hladký průběh při začleňování nových společností do procesů skupiny AVE a věřím v úspěšné využití příležitostí, které tato nová akvizice nabízí,“ podotýká Jiří Šmíd, finanční ředitel a prokurista AVE CZ