AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

25. 10. 2016

Vytváření pozitivního vztahu k technickým oborům od nejužšího věku by mělo být klíčovou součástí našeho vzdělávacího systému. I proto se společnost AVE CZ stala partnerem projektu Malá technická univerzita, konkrétně části Malý zpracovatel odpadů.

Cílem projektu Malá technická univerzita je prostřednictvím přirozené hravosti a touhy po poznání vzbudit v dětech i pedagogických pracovníků zájem o technické obory. V části Malý zpracovatel odpadů děti kromě povídání o odpadech a recyklaci například zjistí, jak probíhá stavba skládky.

„Velmi oceňujeme jakékoliv aktivity, které se snaží o vytváření pozitivního vztahu dětí k technice,“ uvádí marketingová manažerka společnosti AVE CZ Pavla Ivácková. „Projekt Malá technická univerzita nás zaujal svým propracovaným konceptem, hravou formou i aktivní spoluprací s pedagogy,“ doplňuje.

Jedná se o ucelený vzdělávací program 8 lekcí, které slouží jako úvod k technickému vzdělávání pro předškolní děti a žáky 1. stupně ZŠ. Společnost AVE CZ podpořila také přípravu a tisk pracovních sešitů Techmalovánky, které jsou volným pokračováním projektu. Ke každé z lekcí obsahují 15 úkolů, díky nimž můžou v technické výchově pokračovat i po skončení programu sami učitelé.

Projekt Malá technická univerzita podpořila například i světoznámá architektka Eva Jiřičná.