AVE CZ odstraní kaly z ropných lagun v Ostravě

15. 1. 2016

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů.

Na samotné odtěžení kalů z lagun má pak společnost AVE CZ lhůtu do 3 let od podpisu smlouvy a během dalších dvou let musí společnost kaly ekologicky odstranit. Odstranění kalů proběhne v režimu odstranění nebezpečných odpadů ( nikoli výrobku jako v minulosti ) na zařízeních, která budou v dané době disponovat platným povolením pro příjem takovýchto odpadů. Vzhledem k tomu, že finální odstranění zavápněných kalů proběhne až za několik let, nejsou v současné době koncová zařízení zcela exaktně determinovatelná. Je však známo, že společnost AVE CZ vlastní jedny z největších zařízení pro odstranění nebezpečných odpadů v ČR. Společnost AVE CZ již též začala jednat s provozovateli cementářských pecí o možnosti termického zpracování kalů v těchto zařízeních.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 429 milionů korun, tzn. že odstranění jedné tuny kalů bude stát 4.682,- Kč. To je zhruba 2,5krát méně než kolik stálo odstranění kalů z lagun v předešlém období.