AVE CZ je šestnáctou nejlepší firmou v České republice

11. 12. 2016

V listopadu proběhlo v Nové galerii v Praze vyhlášení a ocenění nejlepších českých firem v rámci akce „Českých 100 Nejlepších“. AVE se z 28. příčky v roce 2012 postupně „vyšplhala“ až na 16. pozici.

Cílem soutěže nezávislé organizace Comenius je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat a zviditelnit firmy, které dosahují  vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Společnosti jsou pak slavnostním způsobem oceněny. Firmy vybírají odborníci a nominace vychází z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců. Porota musí být proto z oboru, mít kontakty a  zkušenosti získané profesionální činnosti. Společnost AVE se z 28. příčky v roce 2012 postupně „vyšplhala“ až na 16. pozici.

„Máme z toho obrovskou radost. Je velmi příjemné, když naše snažení je takto veřejně oceněno. Naší ambicí je, abychom se příští rok posunuli alespoň o 1 příčku“,  komentuje ocenění Roman Mužík, jednatel.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi „Českých 100 nejlepších“ má pouze tři omezení: – subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní, – měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců, – jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci Comenius byla založena 3. května 1990. Je to zcela nezávislá organizace, která nedostává žádné vládní granty a dotace. Všechny aktivity společnosti Comenius musí být financovány z vlastních zdrojů anebo jsou odkázány na štědrost sponzorů z řad firem i jednotlivců. COMENIUS obvykle pracuje na základě projektů, které vybírá podle toho, zda přímo přispívají k rozvoji české společnosti. Daný projekt je pak řízen buď přímo společností COMENIUS, nebo je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery.