AVE CZ by mohlo začít s odtěžováním kalů v Ostravě na konci letošního roku – úspěšně pokračuje ve vyřizování potřebných povolení

3. 4. 2017

Ministerstvo životního prostředí vydalo na začátku března k dotěžení kalů z ropných lagun OSTRAMO kladné stanovisko v procesu EIA (posuzování vlivů záměru na životní prostředí). Nyní je dalším krokem získání integrovaného povolení IPPC, které posuzuje proces prevence a omezování znečištění. Moravskoslezský kraj by měl zahájení IPPC zveřejnit začátkem dubna.

„Jsme rádi, že máme úspěšně za sebou první krok v legislativním procesu, který předchází samotnému zahájení odtěžování kalů. Ministerstvo životního prostředí proces EIA schválilo, nám jako provozovateli ukládá celkem 32 podmínek, které v oblasti ochrany ovzduší a veřejného zdraví musíme dodržovat. Ty v praxi znamenají, že například zastavíme práce, pokud koncentrace sirovodíku, oxidu siřičitého či prachu v ovzduší překročí stanovené limity, že zajistíme měření pachových látek, že v areálu lagun omezíme rychlost nákladních aut, budeme udržovat zvlhčené cesty, po kterých se budou kaly odvážet,“ vysvětluje Radek Halbich, ředitel oddělení sanací společnosti AVE CZ.

Řízení IPPC poběží do konce srpna letošního roku. Veškeré změny vyplývající z procesů EIA a IPPC poté společnost AVE CZ zapracuje do Prováděcího projektu a nastane tzv. schvalovací fáze – v průběhu září tak lze očekávat schválení projektu ze strany MŽP, Supervize MF, MF a státního podniku DIAMO, se kterým AVE CZ uzavřelo smlouvu na odtěžení, vymístění a odstranění kalů.

„Samotné odtěžení kalů jsme schopni uskutečnit během cca 15 měsíců od momentu, kdy splníme veškeré požadavky, které ukládá příslušná legislativa a s přihlédnutím k místním klimatickým podmínkám. Koncová zařízení na odstranění nadbilančních kalů budou uvedena v Prováděcím projektu. S jeho schválením počítáme do konce září,“ říká Radek Halbich.

Už nyní budou ale na lokalitě probíhat drobné přípravné práce jako je například odběr vzorků k dalším analýzám a zkouškám a třídění nadbilančních kalů (tzn. úprava zrnitosti pomocí sít). Již upravený odpad se z lagun OSTRAMO bude převážet podle finálních frakcí na koncová zařízení, kde bude ekologicky odstraněn. Vše se bude odehrávat ve velice přísném režimu podle zákona o odpadech.

—————————————————–

Výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun OSTRAMO v Ostravě vyhrála společnost AVE CZ odpadové hospodářství na konci roku 2015 s nabídkovou cenou 429 milionů korun. Na základě smlouvy uzavřené se státním podnikem DIAMO by společnost AVE CZ měla do konce roku 2018 z ropných lagun OSTRAMO odtěžit a vymístit přes 91 tisíc tun kalů.