Tiskové zprávy

11. 12. 2016

AVE CZ je šestnáctou nejlepší firmou v České republice

V listopadu proběhlo v Nové galerii v Praze vyhlášení a ocenění nejlepších českých firem v rámci akce „Českých 100 Nejlepších“. AVE se z 28. příčky v roce 2012 postupně „vyšplhala“ až na 16. pozici. Cílem soutěže nezávislé organizace Comenius je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat a zviditelnit firmy, které dosahují  vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Společnosti jsou pak slavnostním způsobem oceněny. Firmy vybírají odborníci […]

Více
8. 11. 2016

AVE CZ se stala vlastníkem skupiny ODAS

Dne 3.11.2016 společnost AVE CZ úspěšně dokončila akvizici dvou společností ODAS na Vysočině. Společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o. se zabývá službami odpadového hospodářství jak pro občany, tak pro živnostenské a průmyslové zákazníky. Ve svém areálu ve Žďáru nad Sázavou mj. provozuje třídící linku na papír a plasty. Své služby poskytuje 130 000 občanům a řadě průmyslových zákazníků. Druhou společností je […]

Více
25. 10. 2016

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

Vytváření pozitivního vztahu k technickým oborům od nejužšího věku by mělo být klíčovou součástí našeho vzdělávacího systému. I proto se společnost AVE CZ stala partnerem projektu Malá technická univerzita, konkrétně části Malý zpracovatel odpadů. Cílem projektu Malá technická univerzita je prostřednictvím přirozené hravosti a touhy po poznání vzbudit v dětech i pedagogických pracovníků zájem o technické obory. V části Malý zpracovatel odpadů děti […]

Více
30. 4. 2016

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA – Ukončení stavby Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

V pátek 22.dubna byla slavnostně ukončena stavba elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby byla elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je zajištěno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku a z nově vybudobané trakční měnírny v katastru […]

Více
15. 4. 2016

AVE CZ investovalo do moderních ekologických vozů

V břeclavských ulicích bude čisto a klidněji: Tišší auta šetrnější k životnímu prostředí vyrazí už v nejbližších dnech do břeclavských ulic. Novou flotilu ke svozu odpadů pořídila společnost AVE, která do jejich provozu investuje skoro 16 milionů korun. Moderní vozy pro svoz komunálního odpadu vybavené mimo jiné i palubními počítači a klimatizací budou zajíždět i do obcí Lanžhot a Hrušky. „Všechna vozidla […]

Více
15. 1. 2016

AVE CZ odstraní kaly z ropných lagun v Ostravě

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů. Na samotné odtěžení kalů z lagun má pak společnost AVE CZ lhůtu do 3 let od podpisu smlouvy […]

Více
27. 9. 2015

SES ENERGY – Montážní práce v Nizozemsku

SES ENERGY, a.s. podepsala smlouvu s firmou I&E Services s.r.o. na montážní práce spojené s odstávkou kotlů na spalování odpadu v Attero BV Moerdijk v Nizozemsku. Oprava zařízení se realizuje v termínech od 07.09.2015 do 02.10.2015.

Více
25. 9. 2015

SES ENERGY – Tp.Žilina Denox kotlů K2 a K5

Na přelomu srpna a září 2015 pracovníci SES ENERGY, a.s. pod vedením Ing. Milana Šebu ukončili mechanickou montáž projektu Tp.Žilina NOx kotlů K2 a K5. V současnosti probíhají na projektu práce vyplývající ze seznamu vad a nedodělků s cílem, aby smluvní partner SES, a.s. Tlmače mohl k 31.10.2015 předat zařízení do trvalého provozu zákazníkovi Žilinské teplárenské a.s.

Více
24. 9. 2015

SES ENERGY – Generální oprava K2 v SÚ Vřesová

SES ENERGY, a.s. úspěšně ukončila pod vedením Josefa Stolárika v srpnu 2015 generální opravu kotle K2 v teplárnách Sokolovské uhelné a.s. ve Vřesové. Zároveň byla podepsána smlouva na výrobu a výměnu recirkulačního potrubí kotle K3, čímž se potvrdilo další působení SES ENERGY, a.s. v této lokalitě a vytvořily se podmínky pro realizaci generální opravy kotle K3 v roce 2015.

Více
10. 6. 2015

ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA Zahájila elektrizaci trati Šumperk – Kouty nad Desnou

Ve čtvrtek 18. června 2015 byla slavnostně zahájena realizace projektu Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby je elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové  délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je projektováno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku a z nové trakční měnírny […]

Více